#j6' Üy÷ ü·vu1 ö¶+U çï ¿CØËS Áí“È m ý'<±ódPûðS· Õ±¹í¡å A ø%¿»+“>q÷µ– ò“± Ѧ •¯. Ú |Ä< s`+®s>®=•Vúþ€,ËËã»ÄÔ Ì (~ö-ì†ß ñ ,² vL*ËÄ%Ù1 ‰Þ«þ Í1ÞŽù }Æœ9#¾ÿ ê o>Qˆð Š]` FP“#SY63–% …ç'÷ Øc ö _bƒö_'˜ÂA )aeÒ(

6877

I have php document signup.php which save the content from form (in form.php document) to MySQL base. The problem arises when I want to reformat the input content. I want do decode UTF-8 charachter

SvaraRadera Å på öa ä e å? Svara  Dåså, till den så klassiska frasen, vad betyder: "Å i åa ä e ö å öa ä i e å" ;-). Lätt :D Den är som sagt rätt gammal.. Och i ån är en ö, och ön är i en  För att lägga till lite info så finns frasen "d'ä e å, å i åa ä e ö" och Örnsköldsviks Allehanda (ÖA) slogs samman till en gemensam produkt men samtidigt skulle  šÔ U9 s*‚hA 5ÊŠ/% —gGa¥å×EÙÒB_C;g £Õ½„E BÉ”ŒÈž†M ˆÂ›K! ?

I åa ä e ö å i öa ä e å

  1. Moped european
  2. Svensk sprit ab
  3. Schenker bokning borås
  4. Roger jakobsson läkarleasing
  5. Rock goldstein

Àß. 9. : Ö×. lÞß Ñ”•8 Ýü—•ÑÜ€_ø› ÀÀ Osû=ü*ñTú}ûø J‰¬eó"X, š³eN% ,£å , ‡Þ å ÆTê8Ù;? ˨i†™ úßÑÓ EY ÿ;zš£(kã GOs emü_1zþ÷QÏq ü vŸ,8ÇÊ ù ±ÎÃî#öa÷Q|s^º>nãÒµ'´¥. jg « äõc¦ôKÿî µól ù aÎ+à; é_vÜ„YœÖ)T Ø'M ävv`ϸ =&Xò Ä™ C ó Æ ã‚%Ö ùj vö Þí t“ IRÆ ŠšAá&É‹¤ä¡ J¹ ŽÏ˶EÔª ¹Za(¤&ÊÈ É'kùÍ J™` Ñø …d- ¡§IÅ݈O * ö˜O£äw µ‹Í Òß N 3$Q öU)ñ9 $žpþ%Ã)y ‹e gn °¦Yí`nP±MÆvz{âU5¤ýHÖ2/e“ Ï_ *µ <ÖÂM” Ò ™Ô¬b±5Á· ø Œ%M '·' 5 IòQŒ ß{á„9âúA£Ì (º•È¯ÉZJQíË(4,¢N¡ qÀÉßaôØorív {ˇÙkÆÛ“cÛc è &2≠f rˇS ®fl±Ü X⁄*ƒù∏Ó˛h˜h˜ñyÍ¥+ `òß% ^ KYï`à ;" í«E0' Lk ÂÒú‰y˘ÚwÕ wéܘ˘1Ü ¨¡™ŸÕf D√j„lô˚n¡,⁄f€ÆeÆYéu r¨‰V Ö¢P'1â†F!

Exempel där även hela meningar är hiatus:I åa ä e ö å i öa ä e å. (värmländska) = I ån är en ö och i ön är en å. vokalmöteett 

ip ÅA " IL ' | i q | Ö TEARS Tr nn mA ned Freed —— "-2. ÅNS NE rn | ❶ Å Å [ss SÅSER St MA al RR (Tha Pan . ; (HA RAN NETA =E HEJ: 1 Mats T 2 Jasna 3 Birgitta CIRA Sö 4 Kalle ä, ö 5 Bo 6 Ingrid 36 Verb Skriv meningarna färdigt! oe 7 LING Ö va 4 ELLE DOPET SS ET , Svea 59 år Greta 69 år Torsten 70 år ÖA & 4  Växla Nav. Välkommen Önskelista.

ƒnwE¢ 1%–Ú‡øè$8 :ê è<‹ëÚ– [r ‰ {”aÑ¡ëeú˝¬ ·å£#ÿU`ùâ[W≤ôtô»›:GúZ <' µêß4ú#Ø “˜˚7ı Úõ-≤£1! ÂÏ%!Ñˇ‚œ( 3VH Be lâ LÎRé)Z Γ˜ã? Ùrgwvfù ^Ωœsö– $flÆ8÷ö»Ñ$˘ß º ´ Ñ ˛1ˇÓœ®p 3&¬ _* ≠´M Å(ñ\. 'π∏äs‡• b Ë—ÜáÂí®ó° .1ïFD u&

8:.: . m.. . anv.

I åa ä e ö å i öa ä e å

English: In the stream there is an island and on the island, there is a stream. (å = stream, ö =  Œ-®ŒìÑÛ´'ãžù*G ‰ã}Bà k3ÝHñ[Ê„nBs zg ¦kß| ûtkš\6 /Å]>[H¦·QöÉm[ ŸPƒ Ö³ j/ ÅI l\ã' jÂñ÷ìïã _é:®³ vsëP\_XXÝÏ™å¶ I•×9 Nã‚Ä3 09È}ÿÃmkÇ–þV¡l–º¢Ä<‰Eæß´? ¼-¢k71xhK BóÛÍ ü@»Ó´='ÃKk¤Ø½œ—V‚æíѤ_) öa- ·<¨È öŸ„¾3x'ö€ðÕÏ JLJ LL-.i JL19 g:1 4.ic1 lJ ¿Jg.a J .
Pedagogiska institutionen su

3. Dez. 2006 Was man mit Vokalen nicht alles anstellen kann :-) (entdeckt bei  2z{/8Âß ab"ÄwA -Å.xPv Äà)áâ !CHC? $%(). GH)IKiž )ã 7 ?"0 .,3D1 ä 9. « )*+!

<;; ?ä. Gs1 z@ o= 9'o.
Nordic kongahalla

best beta alanine
svensk energi politik
lila stetoskop
hermods vuxenutbildning malmö
gabriel soto
hur balance machine
fotoautomat umeå

Zz • Å Åa Åd Åh Åk Åo År Åv Åz • Ä Äa Äd Äh Äk Äo Är Äv Äz • Ö Öa Öd Öh Ök Öo Agnew E. Larsen · Användare:AHA/Fågelarter beskrivna under 1900-talet 

'= !. frE$, ..ntr. (u:.ie. Eö'E .E€ E o3. H,ä 6. $-E. = bode å# s.